Noutati

MASA ROTUNDA

By 21/03/2019 No Comments

In data de 15.03.2019, in Rm Valcea a fost organizata de catre ASSOC FILIALA VALCEA masa rotunda nr. 3 derulata pe proiectul “Initiative in politici publice alternative pentru servicii sociale de impact”.

Au fost prezenti: personal din autoritățile și instituțiile publice, personal de conducere și de execuție, care activeaza in institutii publice din domeniul social si are expertiza/interes in domeniul abordat pe proiect si reprezentanți ai ONG-urilor.

Teme abordate:

  • finantarea serviciilor sociale la nivel de comunitate (administratie locala) pentru dezvoltarea de servicii comunitare: Legea 292/2011 asistentei sociale, HOTARARE Nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare ale serviciilor publice de asistenta sociala si a structurii orientative de personal, importanta programului de interes naţional destinat serviciilor comunitare la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente singure ori a căror familie nu poate să le asigure îngrijirea (Anexa nr.1), precum și programul de interes naţional destinat creșterii capacității serviciilor publice de asistență socială din unele unități administrativ-teritoriale (Anexa nr.2) din Hotararea nr. 427/2018 din 13 iunie 2018 precum si Ordinul nr.1902/2018 din 12 iulie 2018;
  • strategii in domeniul asistentei comunitare: HG nr. 566/2015 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice pentru perioada 2015 – 2020, a Planului operaţional de acţiuni pentru perioada 2016 – 2020, precum şi a Mecanismului de monitorizare şi evaluare integrată a acestora.