Noutati

Initiative in politici publice alternative pentru servicii sociale de impact

By 18/04/2019 No Comments

ASOCIATIA PROFESIONALA NEGUVERNAMENTALA DE ASISTENTA SOCIALA ASSOC  (Solicitant) in parteneriat cu ASOCIATIA PROFESIONALA NEGUVERNAMENTALA DE ASISTENTA SOCIALA ASSOC – FILIALA VALCEA (Partener 1) si cu MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE (Partener 2) lanseaza proiectul cu titlul “Initiative in politici publice alternative pentru servicii sociale de impact”, cu codul SMIS112241 / SIPOCA 291, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, apel: POCA/111/1/1/ Dezvoltarea si introducerea de sisteme si standard comune in administratia publica ce optimizeaza procesele decizionale orientate catre cetateni si mediul de afaceri in concordanta cu SCAP

Activitatile proiectului:

  • Instruirea reprezentantilor din ONG-uri si parteneri sociali pentru a-si imbunatati capacitatea de a formula si promova propuneri alternative la policiticile publice privind serviciile sociale initiate de Guvern.
  • Sprijinirea ONG-urilor in vederea imbunatatirii capacitatii de formulare si promovare de propuneri alternative la politicile publice initiate de Guvern in domeniul serviciilor sociale.
  • Elaborare de politici publice alternative in domeniul serviciilor sociale.

Proiectul propune activitati ce urmaresc imbunatatirea capacitatii de formulare si promovare de alternative la politicile publice initiate de Guvern in domeniul serviciilor sociale.

Din analiza nevoilor identificate pentru prezentul proiect s-a evidentiat necesitatea analizarii urmatoarelor politici publice:

  1. legea auditului social
  2. statutul auditorului social
  3. strategii in domeniul asistentei comunitare
  4. finantarea serviciilor sociale la nivel de comunitate (administratie locala) pt dezvoltarea de servicii comunitare
  5. identificarea unor mecanisme de asigurare a supervizarii lucratorilor sociali/tehnicienilor asistenta sociala pentru furnizarea unui pachet minim de servicii sociale (informare, consiliere, identificare, evaluare a nevoilor si referirea catre beneficii si servicii) in situatia in care, din cauze obiective, furnizorii publici si privati de servicii sociale nu pot angaja asistenti sociali sau nu pot contracta serviciile acestora
  6. asigurarea de servicii de sprijin furnizate in comunitate, atat in mediul urban cat si in mediul rural, diversificate, accesibile, finantarea serviciilor sociale la nivel de comunitate (administratie locala) pt dezvoltarea de servicii comunitare etc

 

Valoarea totala a proiectului: 998.290,77 lei

Valoare cofinantare AMPOCA: 955.025,25 lei 

 

Proiectul va integra masuri aferente principiilor complementare de egalitate de sanse si nediscriminare si dezvoltare durabilă – premise pentru o creștere economică bazată pe inovare, incluziune socială și sustenabilitate. Egalitatea de șanse stă la baza unui sistem social stabil și sustenabil, iar dezvoltarea durabilă presupune asigurarea unui nivel decent de trai pentru generația actuală, fără a neglija însă nevoile generațiilor următoare

Date contact:

ASOCIATIA PROFESIONALA NEGUVERNAMENTALA DE ASISTENTA SOCIALA ASSOC – FILIALA VALCEA

Tel: 0725579538, E-mail:assocvalcea@yahoo.com, Persoana de contact: Expert comunicare